Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Coroczne, dziewiąte już Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego odbędzie się 4-5 czerwca 2018 r. w Tallinnie. Jego organizatorem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii we współpracy z Bałtyckim Forum Rozwoju (Baltic Development Forum) oraz Komisją Europejską. 

Organizowane od 2010 r. Forum jest najważniejszym wydarzeniem gromadzącym szeroką grupę osób oraz instytucji zainteresowanych współpracą w regionie i promujących wdrażanie Strategii Bałtyckiej. Hasłem przewodnim tallińskiej edycji Forum jest „Region Morza Bałtyckiego po 2020 roku”.

Tematami wiodącymi 9. Forum mają być przede wszystkim: poprawa efektywności wdrażania Strategii w nowym okresie finansowania (tj. po 2020 roku) oraz jej potencjalne powiązania z polityką spójności. Ponadto uczestnicy będą mogli wziąć udział w debatach dotyczących stanu ekosystemu morskiego, budowy silnej gospodarki cyfrowej w regionie, a także szeregu seminariów wpisujących się w priorytety Strategii.     

Rejestracja na wydarzenie rozpoczęła się 16 kwietnia, a zakończy 18 maja br.

Wszelkie informacje o tegorocznym forum wraz z formularzem rejestracji dostępne są na stronie Strategii.