Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Marszałek Mieczysław Struk wziął udział w sesji plenarnej Komitetu Regionów Uni Europejskiej, która odbyła się w dniach 30 czerwca-1 lipca br. w Brukseli. W pierwszym dniu sesji marszałek uczestniczył w uroczystym posiedzeniu polskiej delegacji do Komitetu Regionów, z udziałem pzewodniczącej Komitetu Regionów Mercedess Bresso.

Bresso przedstawiła działania, które Komitet Regionów podejmował będzie w najbliższych sześciu miesiącach w Brukseli i w Polsce w związku z polską Prezydencją. Zaprezentowana została również powstająca z inicjatywy Prezydencji opinia komisji ECOS (komisja polityki gospodarczej i społecznej w Komitecie Regionów) dotycząca roli władz lokalnych i regionalnych w realizacji celów strategii EUROPA 2020.

Do najważniejszych punktów dwudniowej sesji plenarnej należało wystąpienie Jutty Haug, wiceprzewodniczącej Komisji Budżetu w Parlamencie Europejskim, na temat nowych wieloletnich ram finansowych oraz dyskusja na temat jednolitego europejskiego obszaru transportu, w której wziął udział unijny komisarz ds.transportu Siim Kallas.

Przedstawiciele europejskich władz lokalnych i regionalnych zebrani na sesji plenarnej omówili również kwestie takie jak: priorytety dotyczące infrastruktury energetycznej do 2020 r., projekt przewodni strategii EUROPA 2020 „Unia innowacji”, czy propagowanie zrównoważonej gospodarki wodnej.