Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Dnia 30 maja br. miało miejsce nieformalne spotkanie dwudziestu ośmiu ministrów wraz z przedstawicielami innych instytucji UE oraz przedstawicielami miast europejskich, podczas którego podpisano „Pakt Amsterdamski”– kluczowy dokument określający zasady wdrożenia unijnego programu rozwoju miast. Dokument ten określa zasady agendy miejskiej UE, których zadaniem ma być usprawnienie oraz mobilizacja miast w inwestowanie w kluczowe obszary kształtowania polityki miejskiej.

 

Pakt Amsterdamski” zakłada działania w ramach 12 partnerstw, których zadaniem ma być wspólne opracowanie, a następnie wdrożenie rozwiązań na poziomie polityk unijnych oraz krajowych w ramach 12 wyzwań polityki miejskiej określonych w podpisanym wczoraj dokumencie. Cztery partnerstwa pilotażowe zostały już rozpoczęte, a mianowicie w sprawie integracji migrantów i uchodźców, jakości powietrza, mieszkalnictwa oraz ubóstwa miejskiego.

Pozostałe partnerstwa dotyczą gospodarki o obiegu zamkniętym, dostosowania do zmian klimatycznych, przemian energetycznych, mobilności miejskiej, technologii cyfrowych, zamówień publicznych, miejsca pracy i umiejętności w lokalnych gospodarkach oraz zrównoważonego użytkowania gruntów i rozwiązań opartych na środowisku naturalnym. Działania w ramach pozostałych ośmiu zdefiniowanych partnerstw rozpoczną się pomiędzy końcem 2016 roku, a latem 2017 roku.

Region Pomorskie

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-amsterdam.pdf

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/eu-urban-agenda-infographics.pdf

Cały artykuł na temat nieformalnego spotkania znajduje się na stronie internetowej:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1924_en.htm

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku