Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Zakończył się ogólnopolski cykl spotkań Akademii Doskonałego Projektu dotyczących programu Komisji Europejskiej – Kreatywna Europa. Program ten oferuje wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych i będzie realizowany w latach 2014-2020. Oznacza to większe wsparcie dla kultury, kina, telewizji, muzyki, literatury, sztuk widowiskowych, dziedzictwa kultury oraz dziedzin pokrewnych w Europie.

Kreatywna Europa zawiera trzy komponenty: MEDIA, KULTURA i część międzysektorową. Priorytety programu wynikają z analizy sytuacji sektorów kultury w Europie. Ma on wspierać działania, mające na celu rozwijanie międzynarodowych karier artystycznych, tworzenie nowych możliwości zawodowych i zwiększanie umiejętności sektora kultury do konkurencyjnego działania ponadnarodowo zarówno w dziedzinie literatury, jak i filmu, muzyki czy teatru – dzięki czemu  artyści mają łatwiej docierać do odbiorców w innych krajach europejskich. Ponadto, wspierane będzie budowanie nowej publiczności i rozwój już istniejącej m.in. poprzez korzystanie z innowacyjnych metod pracy z publicznością, nowych mediów w tym interaktywnych. W długofalowej perspektywie pozwoli to na kształtowanie się trendu, aby dzieła europejskie docierały do jak największej liczby odbiorców w różnych krajach i skutecznie konkurowały z wszechobecną kulturą angloamerykańską. Obecnie sektor kultury staje przed wyzwaniami jakimi są cyfryzacja i globalizacja, które zmieniają relacje między artystą i publicznością oraz sposób, w jaki sztuka jest tworzona i rozpowszechniania. Kreatywna Europa ma umożliwić sprostanie temu wyzwaniu.

Pomysłodawcą i organizatorem Akademii jest Biuro Programu Kreatywna Europa – Creative Europe Desk Polska, działające w ramach struktury Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie. Do zadań Biura należy m.in. promocja Programu Kreatywna Europa w Polsce i udzielanie wsparcia publicznym oraz prywatnym organizacjom i instytucjom kulturalnym w pozyskaniu funduszy unijnych na międzynarodowe projekty z sektorów kultury, kreatywnych i audiowizualnego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

 

Biuro Programu Kreatywna Europa / Creative Europe Desk Polska

Al. Ujazdowskie 41

00-540 Warszawa

tel. 22 44 76 173

www.kreatywna-europa.eu