Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Art Line to międzynarodowy projekt artystyczny, mający na celu badanie idei i rozwój przestrzeni publicznej.

14 instytucji partnerskich z 5 krajów znad Morza Bałtyckiego stworzyli wspólną platformę na rzecz sztuki na terenie Polski, Szwecji, Niemiec, Rosji i Litwy. Platforma ma za zadanie wzmocnić instytucje i stworzyć nowe możliwości dla artystów.

Projekt Art Line eksploruje poniższe zagadnienia za pomocą mediów cyfrowych oraz najnowszych technologii, użytych w interdyscyplinarnych warsztatach, seminariach oraz wystawach – próbując odpowiedzieć na pytania:

Jak można włączyć nową przestrzeń publiczną oraz cyfrową przestrzeń internetu w proces kreacji i komunikacji w sztuce?

W jaki sposób fizyczna przestrzeń publiczna oraz przestrzeń wirtualna mogą koegzystować w sztuce?

Czy czasowe, interaktywne projekty artystyczne lub prace w internecie mogą zaistnieć w przestrzeni publicznej w taki sam sposób, jak np. rzeźba z brązu?

Miejsce i czas wydarzenie:

18 marca, od 15:00 do 19:00

Centrum Kultury i Technologii Cyfrowej IMAL

 ul. Quai des Charbonnages 30-34

Bruksela

Spotkanie rozpocznie się od przedstawienia idei projektu „Art Line”, oraz zrealizowanych do tej pory imprez towarzyszących. Po prezentacji, wszyscy uczestniczący w wydarzeniu goście, będą mieli możliwość wypróbowania innowacyjnych aplikacji mobilnych przed budynkiem IMAL.

Podczas trwania wydarzenia, będzie także możliwość poznania niektórych artystów, biorących udział w projekcie „Art Line”, a także zapoznania się z ich pracami.

Więcej informacji o wydarzeniu, oraz samym projekcie „Art Line” można znaleźć na stronie internetowej www.artline-southbaltic.eu.