Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Majowa propozycja Komisji Europejskiej dotycząca wzmocnionego budżetu UE, który ma pomóc w naprawie bezpośrednich szkód gospodarczych i społecznych spowodowanych pandemią COVID-19 to także nowa propozycja finansowa dla Horyzontu Europa.

Budżet programu ma zostać zwiększony o 13,5 mld EUR do 94,4 mld EUR (jest to kwota wyrażona w cenach z 2018 roku) w celu sfinansowania w najbliższych czterech latach kluczowych badań w dziedzinie zdrowia, zielonych technologii oraz cyfryzacji. Dodatkowe środki mają pochodzić z Funduszu Odbudowy, ukierunkowanego na likwidację skutków pandemii.

Równocześnie Komisja Europejska przypomina o możliwości przeznaczenia przez państwa członkowskie w przyszłej perspektywie finansowej do 5% środków z funduszy strukturalnych na badania naukowe w Horyzoncie Europa dla projektów własnych, które z powodu silnej konkurencji nie otrzymałyby dofinansowania z budżetu programu.

Horyzont Europa wejdzie w życie, gdy wieloletni budżet unijny na lata 2021-2027 zostanie zaakceptowany jednogłośnie przez wszystkie rządy państw członkowskich oraz przez Parlament Europejski