Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

30 września 2013 roku MRR i GUS uruchomiły system STRATEG. Jest to baza danych zawierająca informacje dotyczące rządowych i unijnych wskaźników. Za jej pomocą możemy śledzić rozwój gospodarczy kraju oraz porównywać go na arenie międzynarodowej. Udostępnione w systemie dane są publicznie dostępne. Mogą z nich korzystać zarówno przedstawiciele rządowi, podmioty gospodarcze, studenci oraz inni zainteresowani. STRATEG  został stworzony w celu umożliwienia oceny rozwoju kraju. Dodatkowo pozwala on zweryfikować efektywność prowadzonej polityki. Rzetelność danych zawartych w systemie gwarantuje sprawujący nad nimi piecze GUS.

Baza dostępna jest na stronie internetowej

http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Strony/STRATEG_rozwoj_oparty_na_faktach_30092013.aspx