Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Już dzisiaj zarezerwuj w swoim kalendarzu dni 19 oraz 20 września 2016 na spotkanie „Be Smart, Think Blue”!

Instytut Morski w Gdańsku, we współpracy z Sieciami Krajowych  Punktów Kontaktowych BioHorizon i ETNAplus, ma przyjemność zaprosić wszystkich interesariuszy dziedziny badań morskich na wspólne informacyjno-brokerskie spotkanie!

Trzy projekty, mianowicie Smart Blue Regions Interreg (Inteligentne specjalizacje i niebieski wzrost w Regionie Morza Bałtyckiego) i dwa projekty sieciowe europejskich Krajowych Punktów Kontaktowych H2020: BioHorizon (Bezpieczeństwo żywności, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania wód śródlądowych i morskich oraz biogospodarki) oraz ETNAplus (Inteligentny, ekologiczny i zrównoważony transport) połączyły siły, aby wzmocnić skuteczne wdrażanie strategii Błękitnego Wzrostu.

Więcej informacji: http://www.im.gda.pl/aktualnosci/806-konferencja-wrzesie-2016-be-smart-think-blue-19-20-wrzenia-2016-gdask