Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W związku z powstaniem nowej inicjatywy, mającej na celu nagradzanie najlepszych lokalnych praktyk, które przyczyniają się do regeneracji europejskich miast nadmorskich Rada Europy postanowiła ogłosić ogólnoeuropejski konkurs.

Program skierowany jest do władz lokalnych, tj. gmin w obszarach przybrzeżnych państw członkowskich Rady Europy, niezależnie od ich wielkości i poziomu zarządzania. Tematem Programu na rok 2012 jest Regeneracja Europejskich Miast Nadmorskich.

Cele Best Practice Awards:

Zgłoszenia kandydatur do nagrody możliwe są do dnia 1 kwietnia 2012 roku na adres: dgII_coastal_bp@coe.int

Więcej informacji znajdą Państwo również pod adresem www.coe.int/congress 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu oraz zapraszamy do udziału!