Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła liczba osób nabywających treści cyfrowe. Szacuje się, że w tym okresie 79% europejskich konsumentów skorzystało z usług muzycznych online, a 60% z gier online. Nad bezpieczeństwem zakupów przez Internet czuwają państwa członkowskie UE oraz Komisja Europejska. W ciągu roku udało im się zmniejszyć o ponad połowę ilość stron internetowych, które nie spełniały wymogów UE. Niestety około 20% wszystkich stron internetowych prowadzonych jest nie zgodnie z prawem, co stwarza zagrożenie dla potencjalnych konsumentów. Do najczęstszych nieprawidłowości zaliczono nieuczciwe warunki umów pomiędzy sprzedającym a kupującym. Umowy te nie uwzględniały praw nabywcy w przypadku dostarczenia wadliwego produktu. Natomiast 42% skontrolowanych stron niejasno określało warunki odstąpienia od umowy. Kolejnym niedociągnięciem sprzedających było niekompletne lub nieprawidłowe podanie swoich danych, co w efekcie prowadziło do utrudniania lub uniemożliwienia kontaktu w razie niezgodności zamówienia. Komisja Europejska przestrzega, że na stronach internetowych oferujących produkty cyfrowe nie zawsze umieszczane są informacje dotyczące ograniczeń geograficznych produktów (nie wszystkie produkty cyfrowe są dostępne poza granicami kraju, w którym zostały nabyte). Rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę na „bezpłatne” gry online. Badania wykazały, że w takim przypadku często występują dodatkowe opłaty w późniejszym terminie, co nie zostało dokładnie wyjaśnione przed złożeniem zamówienia. Zakupy robione drogą elektroniczną stają się coraz bezpieczniejsze. Jednak należy przy tym zachować ostrożność, ponieważ w dalszym ciągu istnieją firmy, które działają nieuczciwie.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-937_en.htm