Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 18-19 września 2018 roku w Kalmarze, w Szwecji, odbędzie się międzyregionalna konferencja  z udziałem koordynatorów Obszaru Tematycznego SUERMB  Bioekonomia, organizowana w ramach projektu Umbrella pt.:
 

Bioeconomy – agricultural and fishery challenges for the future”

 

Jesienią otwarty zostanie kolejny, 6 nabór wniosków projektowych w Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Celem konferencji jest zbadanie możliwości stworzenia projektów, które mogłyby zostać złożone w tym naborze. O czym mówi się w Brukseli w obszarze bioekonomii, jak projekt Umbrella wspiera powstawanie nowych projektów i pisanie wniosków? Między innymi te tematy będą przedmiotem rozmów. Uczestnicy przyjrzą się także bliżej celom Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Spotkania odbędą się z języku angielskim.

Program i zaproszenie – link.

Rejestracja uczestników https://bit.ly/2wjkeuP

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” jest partnerem w projekcie Umbrella  (Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020).