Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe) – Konferencja Peryferyjnych Regionów Morskich Europy i Atlantic Arc Commission szuka stażysty, na sześcio-miesięczny staż w Brukseli.

Tematyka stażu: projekty europejskie, energia odnawialna pochodzenia morskiego, polityka spójności. 

Stażysta ma wspierać pracę sekretarza wykonawczego Atlantic Arc Commission.

Zadania przewidziane dla stażysty:

– uczestniczenie w przygotowywaniu analizy porównawczej odnawialnych źródeł energii pochodzenia morskiego dla wybrzeża Atlantyku;

– aktywne monitorowanie odnawialnych źródeł energii pochodzenia morskiego i pisanie uwag technicznych;

– wspieranie realizacji czynności administracyjnych w ramach projektu Interreg IVB Atlantic Area;

– inne zadania: pomoc w wykonywaniu zadań realizowanych przez Biuro CPMR w Brukseli.

Rozpoczęcie stażu: jak najszybciej

Miejsce: Bruksela

CV oraz krótki list motywacyjny w jęz. angielskim należy przesłać na adres mailowy pauline.caumont@crpm.org  (dodatkowo mail należy wysłać do wiadomości catherine.petiau@crpm.org), temat wiadomości: „Application – CPMR – Atlantic Arc Commission Intership”