Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” ogłasza nabór na stanowisko pracy

Agent Innowacji

w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli

oferta z dn. 5 maja 2014 r.

(umowa o pracę na czas trwania projektu pt. „INNOpomorze – Innowacyjne Powiązania”, finansowanego z poddziałania 8.2.1. POKL 2007-2013 – w przybliżeniu umowa zostanie zawata na ok. 13 miesięcy)

Wymagania niezbędne

Wymagania dodatkowe

Zakres stanowiska pracy

Wymagane dokumenty

Dokumenty dodatkowe

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert droga mailową na adres pomorskie@pomorskieregion.eu do dnia 20 maja 2014 r. Wybrane osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Stanowisko jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.