Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

URBACT zaprasza do udziału w tworzeniu bloga w temacie polityki miejskiej wszystkich praktyków z zakresu rozwoju miast, naukowców, działaczy miejskich z całej Europy (i całego świata) oraz wszelkie osoby zainteresowane, które chciałyby podzielić się swoimi doświadczeniami, badaniami i spostrzeżeniami na temat zintegrowanego rozwoju miast.

Treści na blogu muszą być interesujące dla społeczności czytelników bloga URBACT: międzynarodowych czytelników zainteresowanych zrównoważonym i zintegrowanym rozwojem miast. Artykuły powinny dodatkowo zawierać krótkie informacje ogólne na temat kontekstu krajowego i lokalnego oraz samego miasta; powinny to być również teksty praktyczne, a tym samym promujące treści interesujące i inspirujące dla innych miast oraz praktyków miejskich. Nawet jeżeli piszesz o projekcie, w którym jesteś zaangażowany to ważne jest, aby nie przesadzić i nie brać pod uwagę tylko i wyłącznie sukcesów, ale także przedstawić wnioski z tego doświadczenia, które niekoniecznie były udane.

Tematy artykułów mogą dotyczyć między innymi:

Więcej szczegółów dotyczących artykułów, które będzie można publikować na blogu można znaleźć w dokumencie writing guidelines.

Więcej informacji na temat samej inicjatywy znajduje się na stronie: http://www.blog.urbact.eu/2018/07/share-your-city-story-on-the-urbact-blog/
 

URBACT jest to europejski program wymiany wiedzy i doświadczeń promującym zrównoważony rozwój miejski, którego głównym zadaniem jest pomoc miastom w wypracowaniu praktycznych, innowacyjnych i zrównoważonych metod, łączących wymiary ekonomiczny, społeczny oraz środowiskowy. URBACT umożliwia dzielenie się doświadczeniem ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie.