Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Punkt Kontaktowy ds. Kultury i Fundacja Impast organizują międzynarodowe seminarium Budowanie publiczności dla Kreatywnej Europy Seminarium odbędzie się w dniach 25 – 26 września 2013 roku w Warszawie w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego (ul. Świętojerska 5/7).

Angażowanie szerokiej publiczności do udziału w kulturze jest priorytetem Komisji Europejskiej i jednym z priorytetów programu Kreatywna Europa na lata 2014-2020.

Tematyką seminarium będzie budowanie publiczności w międzynarodowych projektach współpracy kulturalnej.

Poprzez łączenie teorii z praktyką organizatorzy planują przejść przez praktyczne zagadnienia związane z planowaniem projektów w kontekście współpracy międzynarodowej i powiązania ich z zasadami rozwoju widowni. Trzy elementy, na których będzie opierać się seminarium to:

Udział w seminarium jest bezpłatny. Koszty dojazdu i zakwaterowania uczestnicy mają pokryć we własnym zakresie. W związku z zaplanowanymi  wystąpieniami gości zagranicznych, organizator będzie zapewniał tłumaczenie symultaniczne.

Rejestracja trwa do dnia 23 września 2013. Formularz zgłoszeniowy oraz pełny program wydarzenia są dostępne na stronie http://budowanie-publicznosci.pl/