Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Dwa i pół roku zabrały intensywne negocjacje w sprawie nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.  W ostatecznym kształcie została ona przyjęty przez Parlament Europejski we wtorek, 19 listopada 2013. Jak przyznaje przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, jest to wielki dzień dla całej Europy, która w końcu będzie mogła zmierzyć się z problemami ubóstwa i bezrobocia, a także stworzyć nowe, korzystniejsze warunki rozwoju dla naukowców, badaczy i studentów.

Nowo zaakceptowany budżet na lata 2014-2020 pozwoli UE na zainwestowanie 960 mld euro w istniejące zobowiązania i 908,4 mld w opłaty. Finanse przeznaczone na nieprzewidziane okoliczności stanowią osobną pulę. Nowa perspektywa finansowa określa także cele priorytetowe, którymi są wspieranie zrównoważonego rozwoju, nowych miejsc pracy oraz konkurencyjności zgodnych ze strategią rozwoju Europa 2020. Zgodnie z założeniem, nowy budżet ma być budżetem nowoczesnym, dopasowanym do potrzeb Europy w XXI wieku. Wyróżnić można w nim 12 cech, które w jasny i przejrzysty sposób ilustrują wprowadzane zmiany.

 Więcej informacji tutaj.