Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę w sprawie programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE w ramach kolejnego długoterminowego budżetu na lata 2021–2027.

Celem finansowania będzie ochrona środowiska i łagodzenie skutków zmiany klimatu, wspieranie przejścia na czystą energię, poprawa efektywności energetycznej i wzrost udziału odnawialnych źródeł energii. Będzie to jedno z narzędzi, dzięki którym UE będzie mogła zrealizować swoje cele w dziedzinie klimatu i dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Program LIFE należy do programów finansowania UE, w przypadku których Komisja proponuje największy proporcjonalnie wzrost budżetu na lata 2021–2027. Komisja podniosła również poprzeczkę, proponując, aby co najmniej 25 proc. wydatków UE we wszystkich programach UE przyczyniało się do realizacji celów w dziedzinie klimatu.

Oprócz własnych bezpośrednich działań program LIFE przejmie również rolę katalizatora dla innych funduszy.
 

Główne elementy nowego programu LIFE (2021–2027) są następujące:

Więcej informacj nt. Porgramu LIFE
Więcej informacji na temat budżetu UE na lata 2021–2027

Źródło: Komisja Europejska