Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Ponieważ Europa podejmuje decyzje co do swojej przyszłości, UE potrzebuje budżetu, który będzie dostosowany do zamierzonych celów i pozwoli na optymalne wykorzystanie każdego euro z korzyścią dla obywateli.

W opublikowanym 28 czerwca br. dokumencie Komisji otwierającym debatę na temat przyszłości finansów UE przeanalizowano warianty opracowania takiego budżetu. Kwestie poruszone w tym piątym i ostatnim dokumencie z serii mają kluczowe znaczenie dla debaty, którą Komisja rozpoczęła 1 marca, publikując białą księgę w sprawie przyszłości Europy. W dokumencie otwierającym debatę przedstawiono, w jaki sposób nasze wybory mogą wpłynąć na budżet.

W opublikowanym wczoraj dokumencie otwierającym debatę rozważono to wyzwanie i podsumowano kluczowe elementy dyskusji, skupione wokół pięciu scenariuszy określonych w białej księdze: czy UE będzie kontynuować swoją działalność, będzie działać wspólnie, ale w mniejszym zakresie, będzie poruszać się z różną prędkością, czy też może działać mniej, lecz skuteczniej, a może podejmować wspólnie wiele więcej wyzwań? Każdy z tych scenariuszy miałby inne konsekwencje – zarówno pod względem tego, ile należy przeznaczyć i na jaki cel, jak tego, skąd pochodziłyby środki. Przedstawione warianty są różne: od ograniczenia wydatków na istniejące obszary polityki po zwiększenie dochodów.

Ponadto, w dokumencie otwierającym debatę określono podstawowe cechy budżetu UE i nakreślono zasadnicze tendencje i kierunki rozwoju kluczowych obszarów polityki, takich jak polityka spójności lub rolnictwo. Podjęto w nim również kwestie ogólne, takie jak wartość dodana finansów UE lub powiązania między finansami UE a reformami strukturalnymi w państwach członkowskich.

Rozważania zainicjowane publikacją białej księgi w sprawie przyszłości Europy i oparte na serii dokumentów otwierających debatę staną się podstawą prac nad wnioskiem w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych dla UE-27, który Komisja zamierza przedstawić w połowie 2018 r.

Cały dokument: Reflection paper on the future of EU finances.

Wszystkie dokumenty z  serii otwierających debatę dostępne są tutaj.

Źródło: Komisja Europejska – Komunikat prasowy, Budżet UE na miarę przyszłości: Komisja otwiera debatę na temat przyszłości finansów UE