Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Opublikowane przez Komisję Europejską sprawozdanie finansowe za rok 2012 pokazuje, że 94% z ogólnej sumy 135,6 mld EUR budżetu UE w 2012 r. było przeznaczone dla beneficjentów w Europie, np. naukowców, studentów, małych i dużych przedsiębiorstw, miast i regionów, a także organizacji pozarządowych.

W roku 2012 budżet UE zwiększył finansowanie w obszarach stymulujących wzrost gospodarczy, w których powstają miejsca pracy oraz podejmowane są inwestycje badania naukowe i edukację:

W zeszłym roku dzięki kwocie 9,6 mld EUR Fundusz Spójności przyczynił się do budowy 1 274 km dróg i 950 km linii kolejowych.

W zeszłym roku wpłynęło 17 374 wniosków o finansowanie badań naukowych UE a dzięki 7. programowi ramowemu w zakresie badań naukowych udostępniono kwotę 7,8 mld EUR.

Kwotę 1,2 mld EUR zainwestowano w uczenie się przez całe życie.

Sprawozdanie pokazuje także, że UE pozostaje światowym liderem w zakresie pomocy humanitarnej, dostarczając ją do ponad 122 milionów ludzi w więcej niż 90 krajach poza granicami UE.

W ujęciu bezwzględnym największym odbiorcą finansowania UE była Polska, która otrzymała kwotę 15,7 mld EUR (a za nią Hiszpania i Francja).

Ponadto większość państw członkowskich udoskonaliła wdrażanie funduszy polityki spójności i innych przyznanych im programów inwestycyjnych i otrzymała więcej środków z polityki rolnej; czynniki te również wyjaśniają niewielki wzrost wkładów od płatników netto.

Sprawozdanie finansowe dostępne tutaj.

Więcej informacji – link.