Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska przeznaczy 800 mln EUR na dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury energetycznej, gazowej oraz inteligentnych sieci energetycznych. Projekty, które otrzymają wsparcie finansowe wzmocnią wewnętrzny rynek energetyczny Unii Europejskiej oraz zwiększą bezpieczeństwo dostaw energii w Europie. Całość zostanie zrealizowana w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) i opublikowanego właśnie zaproszenia do składania wniosków w ramach naboru CEF Energy 2017 do dnia 12 października 2017 roku.
 

Proponowane projekty zostaną poddane ocenie w oparciu o przygotowane wcześniej kryteria, które obejmują m.in.: stopień przygotowania projektu, ich wymiar transgraniczny oraz stopień w jakim przyczynią się one do likwidacji szeregu wąskich gardeł” (ograniczeń) przepływu energii i zakończenia izolacji energetycznej krajów UE. Aby móc ubiegać się o finansowanie z programu CEF, zgłaszane projekty muszą być wskazane jako projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania (Projects of Common Interest – PCI), a tym samym niezbędne do realizacji wewnętrznego rynku energii UE, a także muszą mieć istotny wpływ na co najmniej dwa państwa członkowskie.
 

CEF Energy jest instrumentem finansujących unijne projekty infrastrukturalne z obszaru energii, które przyczynić się mają do wzrostu konkurencyjności, bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska (np. przez zmaksymalizowanie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i inteligentnych sieci energetycznych).

 

Projekty zgłoszone w tym naborze będą oceniane w listopadzie i grudniu 2017 roku, a wyniki naboru opublikowane zostaną na początku 2018 roku.

14 czerwca br. organizowany będzie Connecting Europe Facility (CEF) Energy Virtual Info Daywirtualny dzień informacyjny dot. naboru CEF Energy w 2017 roku. Rejestracja dostępna jest tutaj.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronach: