Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Politechnika Gdańska planuje budowę Centrum Ekoinnowacji, energooszczędnego i przyjaznego środowisku obiektu. W związku z tym ogłoszony został konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej siedziby. Będzie to pierwsze w Polsce centrum realizujące ideę miast ekologicznych.

Budynek Centrum Ekoinnowacji ma stanąć w samym sercu kampusu Politechniki – między ulicami Siedlicką a Traugutta, w sąsiedztwie budynków Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, któremu to wydziałowi Centrum będzie służyć. Zgodnie z regulamin ogłoszonego właśnie przez uczelnię konkursu na projekt tego obiektu, w siedzibie mają zostać zastosowane najnowocześniejsze proekologiczne i energooszczędne rozwiązania.

W planowanym budynku powstanie kilka laboratoriów wyposażonych w sprzęt, który pozwoli pracować nad projektami dotyczącymi energooszczędnego budownictwa, ekologicznych form transportu (wodnego i szynowego), rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i poindustrialnych, gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, a także technologii oczyszczania ścieków oraz nowoczesnych systemów wodociągowo-kanalizacyjnych.

Centrum byłoby nie tylko pierwszym tak zaawansowanym proekologicznie obiektem, ale też pierwszą w Polsce instytucją naukową, która w sposób kompleksowy będzie zajmować się ideą ekologicznych miast.

Oprócz przygotowania projektu koncepcyjnego Centrum Ekoinnowacji z garażem podziemnym, zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie parkingu, także podziemnego, usytuowanego pomiędzy projektowanym budynkiem Centrum Ekoinnowacji a gmachem Centrum Nanotechnologii B(ok. 60-65 miejsc postojowych). Architekci powinni także zaproponować projekt remontu i przebudowy objętych ochroną konserwatorską budynków: WILiŚ-Hydro oraz WILiŚ-Żelbet. Ważne jest również przedstawienie pomysłu uporządkowania i zagospodarowania terenu dla całego zakresu opracowania.

Środki na budowę Centrum, Politechnika chce pozyskać z funduszy europejskich – tych rozdysponowywanych centralnie lub tych, którymi dysponować będą regionalne władze.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie architektonicznym można składać do 30 marca 2015 roku. Gotowe prace mają zostać złożone do połowy czerwca, a na koniec tego miesiąca zaplanowano ogłoszenie wyników konkursu. Laureat pierwszego miejsca otrzyma 50 tys. zł. Za drugie miejsce przewidziano nagrodę w wysokości 40 tys. zł, za trzecie – 30 tys. zł.

Szczegółowe wytyczne oraz wszelkie założenia programowe znajdują się na stronie Działu Zamówień Publicznych PG.

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku