Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

  

W dniu 22 marca 2017 roku w Warszawie odbyła się konferencja otwierająca projekt  CLIMCITIES – „Adaptacja do zmian klimatu w małych i średnich miastach” („CLIMate change adaptation in small and medium size CITIES”).

Projekt, którego wartość przekracza 5 mln zł, jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 (85 proc.) oraz z budżetu państwa (15 proc.).

Celem CLIMCITIES jest poszerzenie wiedzy i zbudowanie umiejętności pracowników administracji publicznej niezbędnych do realizacji działań na rzecz adaptacji miasta do zmian klimatu oraz skutecznego włączania w te działania lokalnych społeczności. Dodatkowo projekt umożliwia wymianę wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu z partnerem z Norwegii – Vista Analyse.

Projekt przewiduje realizacji cyklu szkoleń w 12 miastach – jedno z nich odbędzie się w Gdańsku, dla przedstawicieli administracji samorządowej oraz lokalnych liderów zaangażowanych w działania proekologiczne i środowiskowe. Ponadto, w pięciu miastach eksperci Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego oraz współpracujących jednostek opracują miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. 

Więcej informacji o projekcie oraz rejestracja do udziału w szkoleniach dostępne sa na stronie internetowej http://climcities.ios.edu.pl/