Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W tym roku przedsiębiorcy będą mieli szansę skorzystać ze środków unijnych w siedmiu programach regionalnych i Programie Innowacyjna Gospodarka. Wspierane będą m.in. inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym oraz projekty z zakresu e-biznesu i ochrony własności przemysłowej. Informacje o dotychczasowych efektach wsparcia dla firm i planach na 2013 r. przedstawiła wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel podczas konferencji „Polscy przedsiębiorcy w 2013 r. Czas próby dla zielonej wyspy”.

Wiceminister Iwona Wendel poinformowała, że w programie Innowacyjna Gospodarka i programach regionalnych jest przewidzianych około 30 konkursów skierowanych do przedsiębiorstw, a przeznaczone na nie środki sięgają 3 miliardów złotych.

Zgodnie z przygotowanymi na ten rok harmonogramami, w 7 programach regionalnych (dla woj. dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego) planowanych jest 17 takich konkursów. Fundusze dostępne będą także w kilku bardzo popularnych działaniach Programu Innowacyjna Gospodarka. Będzie można je pozyskać m.in. na:
• wysokoinnowacyjne inwestycje (niezwykle popularne działanie 4.4. w Programie Innowacyjna Gospodarka),
• ochronę własności intelektualnej,
• elektroniczne usługi,
• e-współpracę firm,
• komercjalizację badań naukowych,
• tworzenie klastrów,
• rozwój instytucji otoczenia biznesu,
• promocję i rozwój markowych produktów.

Więcej informacji:http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/Codlaprzedsiebiorcoww2013r_012013.aspx

Źródło: Ministerstwo Rozwoju regionalnego