Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Seminarium Connecting Baltic Citizenship jest skierowane do przedstawicieli władz lokalnych i organizacji pozarządowych ze Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i Niemiec. Seminarium odbędzie się od 28 do 30 października 2013 roku, w Sztokholmie. W seminarium weźmie udział 30 uczestników z 7 krajów. Celem seminarium jest stworzenie silnych podstaw współpracy oraz przedstawienie możliwości finansowania wspólnych działań w programie „Europa dla Obywateli”.

Warunki udziału:

Aby wziąć udział w seminarium należy zarejestrować się poprzez formularz aplikacyjnydo dnia 13 września 2013 roku. Wysłanie formularza nie oznacza zakwalifikowania się do udziału w seminarium. Osoby zaproszone do udziału w seminarium zostaną powiadomione o możliwości wzięcia w nim udziału do dnia 30 września 2013. Do udziału w seminarium zostanie zaproszonych ok. 4 organizacji z każdego kraju (Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska i Niemcy), w sumie 30 uczestników.

Pełny program seminarium – CONNECTING BALTIC CITIZENSHIP PROGRAMME

Zaproszenie do udziału i zasady seminarium – CONNECTING BALTIC CITIZENSHIP OPEN CALL

Formularz aplikacyjny – CONNECTING BALTIC CITIZENSHIP APPLICATION FORM

Opracowano na podstawie strony internetowej.