Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Gminy Czersk, Człuchów i Kobylnica obok 18 innych gmin otrzymały tytuł Liderów Zielonej Energii – nagrodę przyznawaną gminom, które przez rok dzieliły się swoimi doświadczeniami w zakresie wykorzystania energii odnawialnej na swoim terenie.

Zwycięskie gminy biorące udział w konkursie, które podczas konferencji podsumowującej odebrały statuetki, to: Barciany, Cmolas, Czersk, Człuchów, miasto Ełk, Janów Podlaski, Jarocin, miasto Jasło, Kobylnica, Korsze, Kraśnik, Marklowice, Morawica, Niepołomice, miasto Płońsk, Przechlewo, Stalowa Wola, Stupsk, miasto Wieliczka, Wierzchosławice oraz Winnica.

Celem konkursu była promocja dobrych przykładów wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w polskich gminach. Organizatorem była Fundacja Promocji Gmin Polskich, a partnerem Serwis Samorządowy PAP.

– Samorządy powinny dbać o to, żeby być jak najmniej zależnymi od systemu energetycznego i jak najmniej korzystać z sieci energetycznych – mówił podczas konferencji Włodzimierz Pomierny z Mazowieckiej Agencji Energetycznej. Zachęcał samorządy do wspierania wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Jacek Hura, wójt gminy Janów Podlaski odbierając statuetkę Lidera Zielonej Energii powiedział, że strona ekonomiczna była ważnym elementem inwestycji gminy polegającej na modernizacji gminnej kotłowni. Kotły olejowe wymieniono tam na opalane biomasą.

– Kiedy dzisiaj porównujemy cenę oleju i słomy okazuje się, że teraz płacimy jedynie 1/3 ceny oleju – podkreślił.
Zdaniem Jacka Hury samorządy powinny wystąpić do parlamentu z apelem o to, by mogły sprzedawać energię z ogniw fotowoltaicznych do zakładów energetycznych.

Na początku października w Serwisie Samorządowym PAP odbyło się internetowe głosowanie, w którym można było wybrać najbardziej interesujący projekt spośród 21 wytypowanych przez jury konkursu.

Konferencja podsumowująca realizację projektu odbyła się 27 października w trakcie Targów energetyki odnawialnej RENEXPO Poland.