Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W środę 21 marca br. w brukselskim „Ateliers des Tanneurs” miała miejsce debata z okazji 30-lecia polityki spójności. Relacja z wydarzenia, któremu przewodniczyła Corina Crețu, Komisarz Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej (DG REGIO) nadawana była na żywo na kanale Euronews.

Wśród gości znaleźli się między innymi Antonio Tajani, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Karl-Heinz Lambertz, Przewodniczący Komitetu Regionów, António Costa, premier Portugalii, oraz byli unijni komisarze odpowiedzialni za politykę regionalną, Danuta Hübner oraz Michel Barnier.

Podczas debaty podkreślano, że polityka spójności jest najbardziej „namacalnym” osiągnięciem Unii Europejskiej, bowiem dociera ona do każdego regionu i dąży do zredukowania różnic pomiędzy nimi, kierując się zasadami zrównoważonego i solidarnego rozwoju.

Jednym z głównych celów polityki spójności jest zaangażowanie władz i obywateli na każdym poziomie podejmowania decyzji. Czyli nie tylko angażowanie władz samorządowych i państwowych, ale również organizacji pozarządowych, ośrodków oświaty czy prywatnych przedsiębiorstw.

Podczas debaty padły też postulaty o utrzymanie obecnego poziomu dofinansowania. Obecnie koszty związane z polityką spójności to równowartość jednej trzeciej całego unijnego budżetu. Doliczając do tego wkład pochodzący bezpośrednio z państw członkowskich, kwota ta wynosi ok. 638 miliardów EUR (całość do rozdysponowania do 2020 r.).

W praktyce, polityka spójności to środki na tak zróżnicowane obszary polityki wewnętrznej, jak badania i innowacje (65 miliardów EUR do 2020 r.), walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (62 miliardów EUR do 2020 r.), rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej (71 miliardów EUR do 2020 r.), czy ochrona środowiska i ograniczenie zużycia energii (85 miliardów EUR do 2020 r.).

Jak wspomniano, osiągnięcie ambitnych założeń obecnej polityki spójności jest niezmiernie ważne. Nie należy jednak zapominać o zmieniających się uwarunkowaniach społecznych, gospodarczych, politycznych, itp. Zatem dostępne na politykę spójności środki powinna charakteryzować większa elastyczność, tak by była ona w stanie odpowiadać na przemiany związane z cyfryzacją i nowymi technologiami produkcji, wyludnianiem się obszarów wiejskich, starzejącym się społeczeństwem oraz polityką społeczną związaną z przyjęciem imigrantów z krajów trzecich.

Zachęcamy Państwa do dzielenia się własnymi spostrzeżeniami nt. polityki spójności pod #EUInMyRegion w mediach społecznościowych.

Polecamy także lekturę najnowszego wydania magazynu Panorama, poświęconego właśnie 30-leciu polityki spójności (w tej chwili, dostępny jedynie w języku angielskim).

Nagranie z debaty na żywo mogą Państwo zobaczyć również w Internecie, dzięki serwisowi Youtube (także w języku angielskim).

 

Materiały pomocnicze:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/23-03-2018-talk-show-debate-cohesion-policy-30-years-of-success-past-and-future

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/21-03-2018-panorama-64-cohesion-policy-30-years-investing-in-the-future-of-european-regions

http://cor.europa.eu/PublishingImages/3275-infographic-cohesion-policy-EN-BAT-8.jpg