Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

29 września 2016 roku odbyła się debata Rady Unii Europejskiej (ang. Competitiveness Council) dotycząca rozwoju konkurencyjności i współpracy gospodarki w Europie.

Ministrowie przeprowadzili dyskusję skupiając szczególną uwagę na następujących zagadnie­niach:
 

– Wsparcie kosmunetów i mniejszych przedsiębiorstw prywatnych;

– Stworzeniu nowych miejsca pracy;

– Bezpieczeństwo oraz sprawiedliwie i równe traktowanie pracowników;

– Lepsze warunki i dofinansowanie w ramach prowadzenia działalności gospodarczej;

– Poprawa konkurencyjności i modernizacja przemysłu stalowego.

 

Państwa członkowskie uważają, że kontrola, monitorowanie, współpraca, a także uwierzytelnienie ustawodawstwa są nieodzownymi czynnościami w drodze poprawy konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju współpracy gospodarczej.

W związku z tym Rada Europejska od 2014 roku regularnie przeprowadza badania kontrolne (ang. competitiveness check-up) w poszczególnych sektorach gospodarki UE, dzięki czemu może określić priorytety i sprawnie reagować na bieżące problemy. Ponadto pomaga  to w analizowaniu konkurencyjności horyzontalnej jak i problemów sektorowych. Jeżeli chodzi o uregulowania prawne metoda ta ułatwia wdrażanie przepisów unijnych i rozwijanie wielu inicjatyw politycznych. Niewątpliwie takie działania umożliwiają prężny rozwój wzrostu gospodarczego, a przede wszystkim tworzą nowe miejsca pracy. Więcej informacji na temat tego procederu można znaleźć tutaj.

Podjęto  również dyskusję w jaki sposób należy zwiększyć dostęp do finansowania (ang. scale-up) małych jak i średnich przedsiębiorstw (ang. SMEs). Więcej informacji znajduje się tutaj.

Natomiast w przypadku początkujących przedsiębiorców podkreślono, iż należy wzmocnić i dofinansować tzw. scale-up, czyli połączyć potencjał nowych przedsiębiorstw z doświadczeniem większych korporacji. Dzięki temu pozwoli to promować nowe obszary i nadać innowacyjny kierunek  rozwoju gospodarki.

Oczywiście poruszono również kwestie dotyczące najważniejszego sektora jakim jest przemysł stalowy. Jego globalna nadprodukcja, oszałamiający wzrost eksportu i fala nieuczciwych praktyk handlowych zmusza do szybkiego reagowania i wdrażania nowych rozwiązań w celu zapobiegania negatywnym skutkom. Stwierdzono, że przede wszystkim współpraca państw członkowskichi i instytucji UE, zwiększenie środków pieniężnych na modernizację oraz rozwój tego sektora pozwolą zachować konkurencyjność, a także stabilność w ciągle zmieniających się warunkach na rynku.

Obecny przewodniczący Rady oraz Minister Gospodarki Słowacji – Peter Žiga podsumował, że głównym priorytetem jest przede wszystkim współpraca państw członkowskich, która może sprawnie zaradzić bieżącym problemom i zadbać o rozwój współpracy gospodarczej.