„Europa w Kartuzach – Kartuzy w Europie” i „Europa w Kościerzynie – Kościerzyna w Europie”

Jednym z zadań Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” jest edukacja europejska i obywatelska. W zaleceniach Rady Unii Europejskiej nt. kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie wskazano, że kompetencje obywatelskie to zdolność działania jako odpowiedzialni obywatele oraz pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim i społecznym, w oparciu o rozumienie pojęć i struktur społecznych, gospodarczych, prawnych i politycznych, a także wydarzeń globalnych i zrównoważonego rozwoju.” 

22 maja 2023 r. w Zespole Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy w Kartuzach oraz 7 czerwca 2023 r. w  I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie zorganizowaliśmy dwie debaty dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Partnerami były: Powiat Kartuski i Powiat Kościerski, a spotkania odbyły się we współpracy z Europejskim Komitetem Regionów. 

Przedmiotem spotkań z młodzieżą, uczniami pomorskich szkół ponadpodstawowych, były kluczowe priorytety Unii Europejskiej wobec wyzwań lokalnych oraz globalnych i działanie instytucji unijnych: Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiego Komitetu Regionów. Przedstawiono „Zielony Ład w terenie”, flagową inicjatywę Europejskiego Komitetu Regionów.  Omówiono Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 i jego znaczenie dla rozwoju województwa pomorskiego oraz społeczności lokalnych. W toku debat z młodzieżą na temat wyzwań stojących przed Unią Europejską i jej obywatelami oraz miejsca i roli Polski w UE, młodzi ludzie wkraczający w dorosłość zachęceni zostali do rozwijania samoświadomości obywatelskiej, kierowania się wartościami, które dla nich są najważniejsze i aktywności prodemokratycznej na rzecz samorozwoju i rozwoju lokalnego oraz regionalnego. Osoby, które mają już czynne prawo wyborcze były zachęcane do udziału w tegorocznych wyborach do Sejmu oraz w  przyszłorocznych wyborach samorządowych i europarlamentarnych. Młodzi ludzie proszeni byli o wyrażenie na piśmie swoich priorytetów życiowych oraz najważniejszych dla nich obecnie kwestii i oczekiwań. Będzie to materiał dla lokalnych i regionalnych władz, który pomoże w kształtowaniu działań skierowanych do młodzieży. 

W spotkaniach udział wzięli: Pan Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, jednocześnie Przewodniczący Zarządu naszego Stowarzyszenia oraz przedstawiciel Pomorza w Europejskim Komitecie Regionów i  Pani dr Aleksandra Borowicz z Uniwersytetu Gdańskiego, członkini Team Europe. W spotkaniach jako gospodarze uczestniczyli także: Pan Bogdan Łapa, Starosta Kartuski i Pani Alicja Żurawska, Starosta Kościerski. W Kościerzynie gośćmi byli Senatorowie RP: Ryszard Świlski i Stanisław Lamczyk.