Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W obecności przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i premier Danii burmistrzowie, prezydenci miast i przewodniczący regionów ze wszystkich państw członkowskich UE przyjęli dziś Deklarację kopenhaską, w której zobowiązują się uczynić miasta bardziej zielonymi, sprzyjającymi włączeniu społecznemu i konkurencyjnymi. Deklaracja wyraża wolę polityczną europejskich miast i regionów, by zrównoważony rozwój miast znalazł się w centrum uwagi na Szczycie Ziemi Rio+20, który odbędzie się w dniach 20–22 czerwca br. Miasta i regiony wezwały także Unię Europejską, by rozpowszechniała na poziomie międzynarodowym sprawdzone rozwiązania, takie jak Porozumienie Burmistrzów i Zielona Stolica Europy.

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku