Zapowiedziany przez przewodniczą Komisji Europejskiej w orędziu o stanie Unii w 2023 r. został formalnie rozpoczęty. Umożliwi dyskusję mającą na celu znalezienie wspólnej płaszczyzny dla przyszłości unijnego sektora rolno-spożywczego.

Dialog strategiczny na temat przyszłości rolnictwa w UE rozpoczęty w styczniu br. poprzez spotkanie podmiotów z europejskiego sektora rolno-spożywczego ma na celu znalezienie wspólnych rozwiązań dla przyszłości rolnictwa w Europie.

W ramach dialogu zostanie zorganizowana seria spotkań tematycznych, które odbędą się w pierwszej połowie 2024 r. m.in:

  • odpowiedni poziom życia rolników i społeczności wiejskich,
  • wspieranie rolnictwa z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety i jej ekosystemów,
  • wykorzystanie ogromnych możliwości oferowanych przez wiedzę i innowacje technologiczne oraz
  • promowanie pomyślnej przyszłości systemu żywnościowego UE w konkurencyjnym świecie.

W dialogu wezmą udział reprezentanci stowarzyszeń i organizacji na szczeblu UE, w tym organizacji patronackich reprezentujących szereg grup europejskich we wszystkich, różnorodnych częściach unijnego łańcucha wartości w sektorze rolno-spożywczym.

Zainteresowane strony, które nie są bezpośrednio reprezentowane, zostaną poproszone o przedstawienie swoich opinii i uwag za pośrednictwem specjalnego portalu „Wyraź swoją opinię”. Zostaną przeanalizowane dodatkowe sposoby, jak zaangażować je w ten proces.