Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Jeszcze do 18 lipca br. otwarty jest nabór miast do udziału w sieciach tematycznych dot. mobilności miejskiej, rewitalizacji i jakości powietrza w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast – projektu strategicznego Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju. Partnerska Inicjatywa Miast jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na wiedzę w zakresie pomysłów na wzmacnianie potencjału rozwojowego polskich miast i towrzeniem sieci współpracy, która pozowli na wzajemną wymianę wiedzy oraz doświadczeń w określonych obszarach polityki miejskiej.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju: http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/nabor-do-partnerskiej-inicjatywy-miast/

Poniżej przedstawiamy ofertę Partnerskiej Inicjatywy Miast.

Region Pomorskie