Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W plebiscycie „Pomorskie Sztormy” zorganizowanym przez „Gazetę Wyborczą Trójmiasto” i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, można głosować na swoich faworytów w czterech kategoriach. Jedną z nich jest Lider Funduszy Europejskich. Wśród nominowanych w tej kategorii znalazły się przedsięwzięcia finansowane z funduszy unijnych, które wpłynęły na lokalną społeczność.

Oto lista nominowanych:

Centrum Hewelianum

Centrum Hewelianum znajduje się w zabytkowych budynkach militarnych, ale wnętrze oferuje nowoczesne spojrzenie na historię. Na wystawach interaktywnych i multimedialnych można wykonywać doświadczenia oraz w nowoczesny sposób pogłębiać wiedzę na temat fizyki, chemii, biologii, geografii czy historii. Dzięki środkom unijnym udaje się zagospodarować przestrzeń miejską o obszarze aż 25 hektarów.

Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku

Jest to ośrodek, w którym oferuje się kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W Centrum Integracji Społecznej prowadzone były szkolenia mające na celu przybliżenie uczestnikom nowych możliwości w poszukiwaniu pracy oraz indywidualne zajęcia motywacyjne, warsztaty psychologiczne i konsultacje z doradcą zawodowym.

Droga do doskonałości zawodowej

Projekt stworzony przez Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej wraz z partnerami, to przede wszystkim szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw, podczas których udostępniane są licencje umożliwiające dostęp do najnowocześniejszych narzędzi wykorzystywanych w branży przemysłowej na całym świecie, aby polskie firmy i gospodarstwa rozwijały się szybciej.

Gmina Kartuzy – Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka
Rozwój edukacji przedszkolnej to jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Dzięki realizacji tego projektu 120 młodych mieszkańców gminy Kartuzy może codziennie uczęszczać na zajęcia przedszkolne, takie jak: gimnastyka korekcyjna, rytmika czy zajęcia logopedyczne. Zajęcia przeznaczone są nie tylko dla przedszkolaków, ale również dla ich rodziców.

Pierwsze kroki młodego biznesu 4

W ramach projektu realizowanego przez powiat bytowski utworzono 30 nowych działalności gospodarczych na obszarze powiatu. Uczestnicy projektu poza dotacją inwestycyjną otrzymali wsparcie merytoryczne zarówno przed uruchomieniem własnej firmy, jaki i po rozpoczęciu działalności.

ProLog – wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego

Projekt skierowany do siedmiu pomorskich firm z branży logistycznej i produkcyjnej. Dla każdego opracowano indywidualny program rozwoju zawodowego, pracownicy firm uczyli się między innymi nowych technik handlowych, obsługi sprzętu ICT oraz umiejętności menedżerskich. Szkolenia były też okazją do doskonalenia języków obcych.

Rekonstrukcja faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim

Obiekt, który łączy nowe technologie z pięknem bursztynowych eksponatów i bogactwem zabytków archeologicznych. Jest to miejsce, w którym można zarówno odpocząć, jak i dowiedzieć się ciekawych informacji o życiu sprzed niemal dwóch tysięcy lat, dzięki interaktywnym wystawom, warsztatom, czy też lekcjom żywej archeologii dla dzieci.

Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie

Jak wyglądało Stare Miasto przed rozpoczęciem rewitalizacji? 14 procent mieszkańców korzystało z pomocy społecznej, aż 31 procent korzystało z miejskich stołówek. Projekt rewitalizacji Starego Miasta zakładał nie tylko remont ulic i terenów zielonych, ale przede wszystkim programy pozwalające na aktywizację lokalnej społeczności.

Rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

Jedna z najważniejszych instytucji kulturalnych regionu – jest teraz największą sceną muzyczną w kraju i drugim co wielkości, po Teatrze Wielkim w Warszawie, teatrem w Polsce pod względem liczby miejsc na widowni. Posiada najnowocześniejszy w Polsce system oświetlenia i nagłośnienia.

Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie dostępności i integracja istniejącej w trzech miastach sieci dróg rowerowych w jeden, ułatwiający komunikację system. To między innymi 32 drogi rowerowe o łącznej długości 39,13 km, 14 parkingów „bike&ride” oraz 10 parkingów wzmacniających transportowy charakter sieci dróg rowerowych. To największy tego typu projekt w Polsce.

Zapraszamy do głosowania na swoich faworytów tutaj.