Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

19 listopada odbyła się konferencja nieformalnej grupy Morza Bałtyckiego (iBSG – sieć współpracy zrzeszająca kilkadziesiąt biur regionalnym i organizacji z obszaru Morza Bałtyckiego) „EU’s post-2020 Smart Specialisation Agenda”. Wydarzenie współorganizowane przez Regionalne Biuro Województwa Pomorskiego w Brukseli, odbyło się pod patronatem europosła Janusz Lewandowskiego i fińskiej europosłanki Miapetry Kumpuli-Natri.

Konferencja IBSG była okazją do wymiany poglądów między partnerami z basenu  Morza Bałtyckiego na temat rozwoju inteligentnych specjalizacji, wypracowania wspólnych działań w przyszłej perspektywie finansowej oraz przedstawienia regionalnych doświadczeń w rozwoju IS.

Konferencję rozpoczął europoseł Janusz Lewandowski, podkreślając w swoim wystąpieniu, jak duży potencjał tkwi w regionie. – Mimo iż nie wszystkie państwa są dla siebie priorytetowymi partnerami, to na szczeblu regionalnym istnieje między nimi spójność co do wyzwań rozwojowych. Morze Bałtyckie łączy regiony, nie dzieli – dodał na zakończenie europoseł.

Pierwszy panel konferencji został poświęcony wymianie dobrych praktyk w regionie. Swoje projekty przedstawili Tiina Perho z Finlandii, Hendrik Paape z Niemiec i Mantas Vilys z Litwy. Kolejnym punktem programu była dyskusja na temat wyzwań i szans w gronie europosłów ze Szwecji (Erik Bergkvist), Niemiec  (Niklas Nienaß i Delara Burkhardt) i Litwy (Rasa Jukneviciene). Europosłowie reprezentujący różne opcje polityczne byli zgodni, że pochodzenie polityczne nie ma znaczenia w kontekście problemów, z jakimi zmaga się region i zadeklarowali dalszą współpracę ponad podziałami. Wspólny program działań powinien obejmować nie tylko inteligentne specjalizacje, ale również tematy takie jak czysta woda, zrównoważone rybołówstwo oraz bezpieczeństwo akwenu zmagającego się z zalegającymi na dnie pokładami broni chemicznej.

Jednym z prelegentów sesji zamykającej konfrencję i dotyczącej wyzwań i szans dla regionu Morza Bałtyckiego był Adam Mikołajczyk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. -Inteligentne specjalizacje to koncepcja integrowania środowisk biznesowych i naukowych wokół najbardziej perspektywicznych pomysłów na rozwój nowych technologii. Administracja publiczna odgrywa tu ważną, moderacyjną i koordynacyjną rolę. Jest to koncepcja, która warta jest konsekwentnego, ale i twórczego kontynuowania w kolejnych latach. W województwie pomorskim stworzyliśmy w ramach inteligentnych specjalizacji bardzo dobre podwaliny pod  współpracę pomorskich podmiotów z potencjałem do inwestowania w technologie, które są dla nas szczególnie ważne, czyli offshore i portowo-logistyczne, interaktywne technologie komunikacyjne, ekoefektywne i medyczne. Jednak bez wsparcia Komisji Europejskiej, np. w postaci programów pomocowych, dedykowanych zacieśnianiu współpracy w basenie Morza Bałtyckiego w ramach inteligentnych specjalizacji, nie zrobimy kolejnego kroku do przodu – mówi Adam Mikołajczyk z UMWP i dodaje: – Tak liczna reprezentacja regionów basenu Morza Bałtyckiego obecna dziś w Parlamencie Europejskim jest dowodem na to, że makroregion Morza Bałtyckiego ma ogromny potencjał do budowania partnerstw ukierunkowanych na innowacje, badania i rozwój, a następnie budowania wspólnej oferty biznesowej na rynkach międzynarodowych.

Region Morza Bałtyckiego (BSR) to strategiczny obszar Unii Europejskiej z punktu widzenia położenia geograficznego. Ciągła współpraca i inwestowanie są kluczowe dla rozwoju wszystkich całej wspólnoty. Dlatego tak ważne jest jak najefektywniejsze przygotowanie do realizacji przyszłej perspektywy finansowej. bazującej na idei czystego wzrostu i innowacji.  Regiony muszą być gotowe do stawienia czoła wyzwaniom takim jak starzenie się społeczeństwa i zmiany klimatyczne. A tylko dzięki innowacjom mogą w walce z przeciwnościami być skuteczne. Należy również pamiętać, że innowacyjne rozwiązania to nie tylko działania na rzecz wzrostu gospodarczego, ale także działania respektujące ideę rozwój zrównoważonego.

Inteligentne Specjalizacje nie są w stanie rozwiązać wszystkich problemów regionalnych w basenie Morza Bałtyckiego. Mogą jednak być bardzo pomocne, a do tego potrzeba szerokiej współpracy, ciągłej wymiany wiedzy i świeżego napływu innowacji do regionu.

Serdeczne podziękowania dla posła Janusza Lewandowskiego i jego Zespołu za profesjonalną współpracę przy organizacji konferencji.

Zdjęcia: https://pomorskieregion.eu/ibsg-eus-post-2020-smart-specialisation-agenda-2019-g177