Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Priorytety prezydencji niemieckiej, trwającej od lipca do grudnia 2020 roku, zawierają się w przyjętym motto, które brzmi: „Razem na rzecz odbudowy Europy”. Jej główne cele to: zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa, wspieranie odbudowy gospodarki i wzmacnianie spójności społecznej w Europie, zaś ich osiągnięcie ma być możliwe dzięki podejmowaniu wspólnie uzgodnionych działań opartych na europejskiej solidarności oraz wspólnych wartościach.

Strona prezydencji: https://www.eu2020.de/eu2020-de/programm

Program prezydencji dla edukacji, badań i innowacji uwzględnia zagadnienia takie, jak: sztuczna inteligencja, technologia chmur obliczeniowych, edukacja cyfrowa, badania pandemiczne, Europejska Przestrzeń Badawcza (ERA): broszura  analiza

Kalendarz wybranych wydarzeń prezydencji dla obszaru edukacji, badań i innowacji: