Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym w Malborku w dniu 10 grudnia 2013 r. (wtorek) dotyczącym możliwych form wsparcia dla organizacji pozarządowych – dotacje i instrumenty zwrotne finansowane z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.  

W programie przewidziano omówienie m.in. roli organizacji pozarządowych w realizacji Umowy Partnerstwa, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz innych programów Polityki Spójności UE planowanych do wdrożenia w latach 2014-2020. Uczestnicy spotkania uzyskają informacje na temat możliwych do pozyskania dotacji oraz instrumentów zwrotnych finansowanych z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020, a także tzw. Programów Wspólnotowych Komisji Europejskiej.

PROGRAM

REJESTRACJA UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 9 grudnia 2013 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego (<- kliknij) na adres: m.twardokus@pomorskie.eu
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego w dniu 10 grudnia 2013 r.

Miejsce i termin szkolenia
Spotkanie odbędzie się we wtorek 10 grudnia 2013 r. w sali nr 119 Urzędu Miasta Malborka (Pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork).

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013