Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniu 9 lipca 2015 roku Komisja Europejska ogłosiła drugą edycję konkursu na Europejską Stolicę Innowacji – iCapital. Konkurs potrwa do 18 listopada 2015 roku, ogłoszenie wyników nastąpi w marcu 2016 roku. Zgłoszenia konkursowe mogą nadsyłać miasta z państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych z Programem Ramowym UE Horyzont 2020, których liczba mieszkańców przekracza 100 tys.

W ramach konkursu nagrodzone zostaną trzy miasta, w których powstaje najlepszy „ekosystem innowacji” łączący mieszkańców, organizacje publiczne, środowisko akademickie i świat biznesu. Wartość nagród w bieżącym roku wyniesie: 950 000 EUR za pierwsze miejsce, 100 000 EUR za drugie miejsce oraz 50 000 EUR za trzecie miejsce.

Do pierwszej edycji konkursu zgłosiło się 58 miast z całej Europy. Europejską Stolicą Innowacyjności w roku 2014 została Barcelona, która wygrała z francuskim Grenoble i holenderskim Groningen. Więcej informacji o konkursie jest dostępnych na stronie Komisji Europejskiej.