Wydarzenie było odpowiedzią na kluczową potrzebę angażowania młodych Pomorzan w debatę o wartościach europejskich oraz przyszłości Unii Europejskiej. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w dyskusji!


W debacie zrealizowanej we współpracy z Europejskim Komitetem Regionów i Komisją Europejską udział wzięli:

  • Mieczysław Struk – Marszałek Woj. Pomorskiego, członek Europejskiego Komiteteu Regionów;
  • Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańsk, członkini Europejskiego Komitetu Regionów;
  • Małgorzata Kozłowska – ekspert Komisji Europejskiej;
  • Szymon Knitter – Koordynator Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku;
  • Kamila Błaszczyk – Radna Miasta Gdańska oraz członkini programu „Young Elected Politicians” Europejskiego Komitetu Regionów.

Z naszymi gośćmi rozmawialiśmy m.in. na temat działań Komisji Europejskiej w ramach Europejskiego Roku Młodzieży 2022 oraz Gdańska jako Europejskiej Stolicy Wolontariatu.

Jeżeli nie mieliście możliwości wzięcia udziału, zapraszamy do obejrzenia nagrania z wydarzenia poniżej.