Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

European University Association (EUA) oraz European Association of Research Managers and Administrators (EARMA) zapraszają do udziału w spotkaniach wirtualnych, opartych na wybranych zagadnieniach tegorocznych konferencji, który miały się odbyć w połowie kwietnia w Gdańsku (2020 EUA Annual Conference – Universities building a better Europe) oraz pod koniec miesiąca w Oslo (EARMA Annual Conference 2020).

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów reprezentuje ponad 800 uniwersytetów i krajowych konferencji rektorów w 48 krajach. Stowarzyszenie odgrywa kluczową rolę w procesie bolońskim oraz wpływa na polityki UE w zakresie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji.

EUA Webinar Series: 17-24 kwietnia
https://eua.eu/events/122-2020-eua-annual-conference-webinar-series.html

Europejskie Stowarzyszenie Menedżerów i Administratorów Badań zrzesza osoby zarządzające i administrujące badaniami naukowymi z 350 instytucji w 40 krajach.

EARMA Digital Sessions: 22-30 kwietnia
https://www.earma.org/2020/04/09/digital-sessions/

EARMA Annual Conference: nowy termin 29 września-1 października
https://www.earmaconference.com/