Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Dnia 18 stycznia br. odbył się dzień informacyjny poświęcony programowi URBACT II, który obejmuje wymianę wiedzy i doświadczeń promujących zrównoważony rozwój miejski.Nabór wniosków rozpoczął się
9 grudnia 2011 r. i potrwa do 15 marca 2012 r.

Beneficjentami są przede wszystkim miasta, władze krajowe i regionalne, uniwersytety, centra badawcze oraz inne jednostki publiczne. Czas trwania projektu to 33 miesiące z budżetem maksymalnym – 800 000 EUR.

Podczas spotkania podkreślano, ze najważniejsze przy składaniu projektów jest „wtopienie” się w jeden z priorytetów, które są przewidziane na dany konkurs. W tym roku Komisja ogłosiła 8 tematów (tzw. filary) z których każdy aplikujący będzie musiał wybrać TYLKO jeden. Dodatkowo cała idea projektu musi współgrać z założeniami strategii EUROPA 2020.

Wszystkie informacje oraz wymagania można znaleźć na stronach www.urbact.pl oraz www.urbact.eu

Dodatkowo w załączniku znajdują się prezentacje z dnia informacyjnego.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z materiałem!