Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Na początku lutego Komisja Europejska zorganizowała w Brukseli Horizon 2002 Transport Info Day. Tematyka ta jest realizowana w Programie Horyzont 2020 w filarze Wyzwania Społeczne w ramach wyzwania Inteligentny, zielony i zintegrowany transport.

W trakcie spotkania zaprezentowano m.in. tegoroczne nabory wniosków, które obejmują piętnaście obszarów tematycznych w zakresie Mobilty for Growth oraz Green Vehicle. Pełna informacja o opublikowanych naborach jest dostępna w Programie Pracy na lata 2014-2015 oraz w Portalu Uczestnika.

Komisja Europejska do końca bieżącego roku opublikuje nowy Program Prac na lata 2016-2017, w którym przewiduje się pojawienie się naborów m.in. w poniższym zakresie tematycznym: Mobility for Growth, European Green Vehicles Initiative oraz Automated Road Transport.

Pełna informacja o Dniu Informacyjnym jest dostępna tutaj.