Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniu 25 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się Dzień Informacyjny LIFE 2017. Organizatorem spotkania jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydarzenie, symbolicznie inaugurujące nabór 2017 (który zostanie zostanie otwarty 28.04.2017 r.), składać się będzie z sesji ogólnej – skierowanej do zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie w naborze 2017 i poszukujących wiedzy niezbędnej do napisania wniosku, oraz równoległych sesji tematycznych uszczegóławiających.

Osoby zainteresowane udziałem w Dniu Informacyjnym proszone są o zarejestrowanie uczestnictwa do dnia 20 kwietnia br. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj.

Termin: 25.04.2017 r.

Miejsce: Sangate Hotel Airport – dawny hotel Gromada Lotnisko, ul. 17 Stycznia 32, Warszawa

Program sesji ogólnej
Program sesji tematycznych

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu 
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku