Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

11 stycznia w Brukseli odbył się dzień informacyjny poświęcony wnioskom do konkursu „Wsparcie Europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu” w ramach drugiego wspólnotowego programu działań w dziedzinie zdrowia. Komisja Europejska przewidziała rozdysponowanie 4.000.000 EUR szacując, że z tej puli uda się sfinansować 3-4 projekty. Projekty muszą wtapiać się w któryś z przedstawionych priorytetów tj. a) zapewnianie kapitału zalążkowego na potrzeby projektów pilotażowych dotyczących zmian w  świadczeniu opieki; b) wspieranie podejścia partnerskiego do zmian w  świadczeniu opieki oraz c) poprawę zdrowia ludzi starszych.

Podkreślano, że najważniejszym elementem propozycji jest jego innowacyjność oraz fakt, że rezultatem przedstawionego projektu jest coś co jeszcze nigdy nie miało miejsca.

Projekt powinien zawierać  tzw. elementy SMART – Specific (oryginalny), Measurable (możliwe do określenia efekty projektu),

Appropriate (spełniający wszystkie wymogi), Realistic (możliwy do zrealizowania) oraz Time – bound (umiejscowiony w czasie).

Konkurs otwarty jest do 9 marca br. Komisja nie przewiduje tzw. PRE – CHECKów – tj. wcześniejszych konsultacji projektów.

Start projektów przewidywany jest na październik 2012. Wszystkie projekty muszą rozpocząć się przed 1. stycznia 2013.

Wszystkie informacje przydatne w aplikowaniu o granty w zakresie drugiego wspólnotowego programu działań w dziedzinie zdrowia oraz główna prezentacja ze spotkania znajdują się w załączniku maila oraz na stronach internetowych http://ec.europa.eu/eahc/health/grants.html.