Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej (EACEA  –  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) zaprasza do składania wniosków na wspólne projekty w zakresie mobilności (JMP) i wspólnych projektów dyplomowych (w zakresie stopni naukowych) – EACEA 24/13. Więcej informacji o programie mozna znaleźć na stronie.