Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) poszukuje ekspertów z zakresu niebieskiej gospodarki (blue economy) do oceny wniosków finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EMFF).

Wymagane jest doświadczenie w zakresie:

-Innowacji, rozwoju sektora MŚP lub klastrów morskich;

-Odpadów morskich lub odbudowy ekosystemów morskich;

-Współpracy z krajami spoza UE lub ze społecznościami lokalnymi znad Morza Śródziemnego.

Ekspertów z powyższych dziedzin zachęcamy do rejestracji.

Agencja wybierze kandydatów, których zadaniem będzie ocena nadesłanych wniosków projektowych oraz monitorowanie implementacji działań finansowanych w ramach EMFF.

Eksperci zbadają projekty w odniesieniu do opublikowanych kryteriów, poprzez komentowanie oraz wystawianie odpowiedniej punktacji. Ocena ekspertów będzie stanowić podstawę dla decyzji Komisji Europejskiej. Od kandydatów wymagany jest zaawansowany poziom języka angielskiego w mowie i piśmie.

W celu zróżnicowania grona badawczego, EASME szczególnie zachęca do rejestracji kandydatów z północnej części UE oraz kobiety.

Ocena projektów będzie rozłożona na dwa etapy. Pierwszy z nich polegać będzie na zdalnej pracy, podczas której eksperci rozpatrzą wnioski projektowe w domu, bądź w ich miejscach pracy, w ciągu kilku tygodni. Natomiast drugi etap odbędzie się w Brukseli, gdzie eksperci wspólnie omówią projekty.

Eksperci otrzymają wypłatę w wysokości 450 euro, za każdy pełny przepracowany dzień, pokrycie kosztów podróży oraz pobyt w Brukseli. Przygotowanie sprawozdania konsensualnego na odległość zostanie zrefundowane na podstawie ilości i typu oceny wniosków.

Więcej informacji dot. kontraktu: Model Contract for Experts.

Następna ocena wniosków planowana jest od marca do lipca 2018 roku ( Sustainable Blue Economy call for proposals).

Zainteresowanych zapraszamy do zarejestrowania się przed końcem 2017 roku.

Zarejestrowane osoby, mogą zaktualizować swój profil po tym linkiem.

W razie pytań, zapraszamy do skontaktowania się pod adresem EASME-EMFF-EXPERTS@ec.europa.eu.