Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Do 16 października można zgłaszać swój udział w EduInkubatorze 2013, imprezie poświęconej promowaniu powszechnego wykorzystania w edukacji szkolnej nowoczesnych metod dydaktycznych, w szczególności zaś geomediów – narzędzi oraz aplikacji, które pozwalają na pozyskiwanie, przetwarzanie i powszechne dzielenie się informacją na temat zjawisk zachodzących w otaczającej nas przestrzeni.

Program wydarzenia obejmuje konferencję, warsztaty i strefę wystawową. Zaproszenie jest skierowane przede wszystkim do nauczycieli i dyrektorów szkół, pragnących coraz aktywniej wdrażać nowoczesne technologie w edukacji.

Organizatorami wydarzenia są: Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Europejskie Stowarzyszenie Geografów (EUROGEO).

Odbędzie się ono w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Sky w Warszawie w dniu 18 października 2013, a udział w koferencji i towarzyszącej jej wystawie jest bezpłatny. Szczegóły poznacie Państwo na stronie EduInkubatora.