Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W ramach inicjatyw ujętych w Europejskim Zielonym Ładzie Komisja Europejska przygotowuje inicjatywę „Fala renowacji”. Inicjatywa dotyczy budynków publicznych i prywatnych, a jej celem jest podniesienie obecnie niskich wskaźników w zakresie dekarbonizacji i renowacji energetycznej w całej UE. Poprawa charakterystyki energetycznej budynków oznacza zmniejszenie zużycia energii i oszczędności, a jednocześnie umożliwia szersze zastosowanie rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, zaawansowanych systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia, gospodarowania odpadami, zrównoważonej mobilności i spójności społecznej.

Inicjatywa ma szczególne znaczenie dla ekologicznej odbudowy gospodarki i zwiększenia jej odporności po kryzysie związanym z COVID-19.

Komisja Europejska poprzez konsultacje społeczne chciałaby zebrać opinie, aby inicjatywa „Fala renowacji” była skuteczna, odgrywała nadrzędną rolę, a jej cele były jak najbardziej ambitne. Wszystkie osoby/podmioty zainteresowane renowacją budynków są zaproszone do wypełnienia ankiety online.

Termin konsultacji: 11 czerwca – 9 lipca 2020 r.

Kwestionariusz online oraz więcej informacji dostępnych jest na stronie TUTAJ.