Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej i edukacyjnej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki w dniach 7-27 kwietnia 2014 r. pojawiają się w telewizji spoty promujące zakup urządzeń wysokiej klasy energetycznej tj. energooszczędnych. Akcja ma na celu promocję racjonalnego wykorzystywania energii co przyczynia się również do zmniejszenia emisji CO2. Kampania ta wpisuje się w europejską politykę klimatyczną Unii Europejskiej.

Kampania została sfinansowana ze środków Projektu Efektywności Energetycznej GEF, który zakończył się w dniu 31 października 2012 r.

Więcej informacji:

http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/
Efektywnosc+energetyczna/Jak+czytac+etykiety+energetyczne/Spoty+telewizyjne

 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej jest pierwszą inicjatywą legislacyjną stwarzającą w polskim systemie prawnym warunki do działań z zakresu racjonalnego gospodarowania energią.

Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię wskazuje wprost, które grupy produktów są objęte wymaganiami etykietowania.

 

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku