Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Rozpoczęła się kampania informacyjno-edukacyjna poświęcona wdrażaniu innowacji ekologicznych w gospodarce komunalnej i polityce samorządowej.

Celem szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej Ekoinnowacje w Gminie jest ułatwienie pracownikom jednostek samorządu terytorialnego zapoznania się z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi, proceduralnymi, organizacyjnymi i technologicznymi dotyczącymi wdrażania innowacji środowiskowych.

Głównymi elementami kampanii są bezpłatne szkolenia e-learningowe oraz konkurs dla gmin. Równolegle działają trzy szkoleniowe platformy tematyczne: odpady, energia oraz zielone zamówienia publiczne. Program edukacyjny projektu adresowany jest do urzędników wszystkich szczebli, jak również do liderów samorządowych oraz radnych.

Działania przewidziane w ramach kampanii adresowane są do pracowników urzędów gmin, powiatów i województw odpowiedzialnych za sprawy związane z szerokim spektrum działań: gospodarką komunalną, ochroną środowiska, gospodarką odpadami, planowaniem i gospodarką przestrzenną, polityką energetyczną, infrastrukturą, rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich, budownictwem komunalnym, zamówieniami publicznymi i in.
 

Szczegółowe informacje dotyczące kampanii znajdują się na stronie internetowej www.eko-gminy.pl oraz na platformie szkoleniowej www.ekorozwoj.ews21