Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Dnia 28 września br. Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility, CEF) mającego za cel wsparcie projektów rozwijających synergię między infrastrukturą transportową a energetyczną.

Komisarz ds. Transportu, Violeta Bulc, stwierdziła : „Razem z wnioskiem Synergy w ramach programu Connecting Europe Facility zamierzamy zmniejszyć przepaść między transportem a energią. W Unii Europejskiej zapotrzebowanie energetyczne sektora transportu jest zależne w około 94% od ropy naftowej. Wspieranie przejścia na niskoemisyjne alternatywne źródła energii jest zatem niezbędne dla osiągnięcia unijnych założeń odnośnie dekarbonizacji oraz dla stworzenia prężnej unii energetycznej.”

Projekt CEF 2016 Synergy przewiduje budżet w wysokości około 40 milionów EUR w zakresie badań wspierających inteligentny, zrównoważony i zintegrowany rozwój, zgodnie z założeniami strategii Europa 2020. Finansowane będą przede wszystkim badania dotyczące obszarów: inteligentne sieci energetyczne, mobilność energetyczna oraz inteligentne i zrównoważone systemy transportowe.

Wybrane akcje będą wspierać zrównoważoną i efektywną infrastrukturę transportową oraz energetyczną poprzez dążenie do osiągnięcia następujących celów:

Sektor transportu:

Zapewnienie stałego i wydajnego systemu transportu poprzez wsparcie przejścia do innowacyjnej, nisko-węglowej oraz wydajnej energetycznie technologii oraz systemów transportowych, jak i również, optymalizacji bezpieczeństwa.

Sektor energetyczny:

Wzrost konkurencyjności poprzez promocję dalszej integracji rynku wewnętrznego energii oraz interoperacyjności sieci elektrycznej oraz gazowej między granicami;

Wspieranie projektów promujących wzajemne połączenie sieci w krajach członkowskich;

Usunięcie wewnętrznych ograniczeń;

Zmniejszenie izolacji energetycznej;

Wzrost wewnętrznych powiązań energii elektrycznej oraz osiągnięcie podobnych cen pomiędzy rynkami energii.

Szczegółowe informacje dot. wniosku oraz regulamin można znaleźć tutaj.

Zapraszamy również do udziału w wirtualnym dniu informacyjnym INEA Virtual Info-day organizowanym 10 października 2016.

Ostateczny termin składania wniosków mija 13 grudnia 2016. Wyniki wniosków zostaną opublikowane do kwietnia 2017. Więcej informacji można znaleźć na stronie INEA.

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku