Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii (EU Sustainable Energy Week – EUSEW) jest  największym europejskim forum dotyczącym przyszłości energii odnawialnej. Jest to doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o nowych inicjatywach dotyczących sektora energii oraz inwestycjach w technologie ekologiczne.

Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii w tym roku odbył się w dniach od 23 do 27 czerwca 2014 r.. W trakcie tego tygodnia na całym świecie organizowane były różnorodne wydarzenia dotyczące efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej. Konferencjom współorganizowanym w tych dniach przez Komisję Europejską towarzyszyły liczne seminaria, warsztaty, debaty i wystawy przygotowywane przez instytucje europejskie oraz organizacje działające na rzecz zrównoważonej energii w Europie. 

W cyklu wydarzeń uczestniczyło ponad 2000 osób, którzy wymienili się pomysłami i doświadczeniami z innymi osobami działającymi w sektorze zrównoważonej energii.  Łącznie w Brukseli zorganizowano 32 wydarzenia, a jednym z nich była uroczystość rozdania nagród Europejskich Nagród w dziedzinie Zrównoważonej Energii – Sustainable Energy Europe Awards (SEE) oraz ManagEnergy Award. Gospodarzem wydarzenia był Komisarz ds. energii Günther H. Oettinger. Wybrano i uhonorowano 6 lauretów w dziedzinie wydajności energii, energii odnawialnej oraz czystego transportu spośród 342 zgłoszonych kandydatur. Równolegle podczas Europejskiego Tygodnia Energii odbyło się około 700 Dni Energii (Energy Days) w ponad 40 europejskich krajach.

W czasie Energy Week odbyła się również konferencja pt. „Rola klastrów energetycznych w realizacji celów UE w zakresie strategii inteligentnych specjalizacji”, współorganizowana przez Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli. Moderatorem spotkania był Richard Tuffs, dyrektor Europejskiej Sieci Regionów ds. Badań i Innowacji (ERRIN), natomiast wśród prelegentów znaleźli się m.in: Carsten Schierenbeck – reprezentujący Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej, specjalista w dziedzinie polityki klastrowej oraz dr Sylwia Polesek-Karczewska z Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego.  Głównymi tematami poruszanymi w czasie spotkania była rola klastrów w realizacji celów krajowych i regionalnych strategiach inteligentnych specjalizacji oraz cele i realizacja europejskiej polityki klastrowej. Klastry z regionu Pomorza, Południowej Danii i Łodzi miały okazję pochwalić się swoją aktywnością i doświadczeniami z dotychczasowej działalności naukowej.

Wydarzenie odbyło się 24 czerwca 2014r w siedzibie Przedstawicielstwa Biura Regionalnego Województwa Łódzkiego w Bruskeli i zostało zorganizowane w partnerstwie z siecią ERRIN, Komisją Europejską, Przedstawicielstwem Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego oraz Biurem Południowej Danii w Brukseli. W seminarium udział wzięli przedstawiciele instytucji europejskich, sieci energetycznych, przedstawiciele regionów i ośrodków miejskich, łącznie około 60 osób.

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Galeria

Prezentacje do pobrania

Południowa Dania – Niels Tudor Vinther – Offshoreenergy.dk Renewables

Pomorskie – dr. Sylwia Polesek Karczewska – Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny

Miasto Łódź – Stanisław Aleksandrow – ProAkademia